• City Gross “Gront” TVC

  • JumpStart Mag. Promo

  • Graham’s Port wine “Ne Oblie”

  • Porto Canal Spring TV Ident

  • Animation Short “Amélia & Duarte”